top
ljubuški portal

Dobro doli na arhivske stranice LJ::portala  # 1.velja?e 2009 - 21.velja?e 2014 #Četvrtak, 20 Veljača 2014 12:19

sastanak poljoprivredniciU dvorani za sastanke op?ine Ljubuki ju?er je uprili?ena simulacija onoga to predstoji ljubukim poljoprivrednicima, a to je dolazak FWO komisije koja ?e odlu?iti ho?e li ljubuki krumpir i?i na trite Europske unije. S predstavnicima Uprave BiH za zatitu zdravlja bilja razgovarali su ljubuki poljoprivrednici te su se u me?usobnom razgovoru upoznali te

razmijenili do sada ste?ena iskustva.

Ispunjavanje uvjeta

Na sastanku je nazo?na bila Olga Lavrentijeva, stru?njakinja koja trenuta?no radi za misiju vezano za instrument za tehni?ku pomo? i razmjenu informacije Europske komisije. Iz razgovora s njom nakon odranog sastanka doznali smo kako je ovo prvi put da boravi u Hercegovini i ono to ju je iznenadilo jest ?injenica o veli?ini posjeda koju ovdanji poljoprivrednici imaju. Doznala sam da svi oni imaju manje posjede, ali ve?i broj njih te da se sadnja uglavnom obavlja ru?no. To mi je bila nova informacija, ali tako?er od kada sam dolu u BiH doznala sam, to je za mene bilo izuzetno pozitivno, da ovdanjim proizvo?a?ima ne prijeti problem od tetnih organizama, odnosno da oni trenuta?no nisu prisutni, kazala je Lavrentijeva, dodaju?i kako je pred poljoprivrednim proizvo?a?ima posao ispunjavanja uvjeta koji se od njih trae kako bi mogli izvoziti na trite EU-a te je istaknula kako se nada da ?e nadleni u?initi sve to je u njihovoj mo?i da im to omogu?e. Na na upit koliko je zadovoljna spremno?u ovdanjih poljoprivrednika na sve ono to je pred njima, odgovorila je kako su svi oni spremni za komunikaciju te da su spremni objasniti onima kome to bude potrebno svoju situaciju.

FWO komisija stie uskoro

Nisam u poziciji predvidjeti to ?e biti kada do?e FWO misija, odnosno kakva ?e biti njihova ocjena, me?utim, moje osobno miljenje je da su svi oni u stanju komunicirati i doznati prednosti i poteko?e ovdanjih poljoprivrednika, kazala je ona.
Kaimo i to kako se dolazak Europske komisije o?ekuje tijekom oujka i travnja ove godine, a ono to registrirani poljoprivredni proizvo?a?i krumpira prije svega trebaju u?initi jest da se upiu u fitoregistar.

Zorica Volarevi? | Dnevni list

Komentiranjem pristajete na Uvjete koritenja:

U komentarima je zabranjeno otvoreno vrije?anje, bez obzira o kakvom je vrije?anju rije? i na koga se odnosi. Ukoliko se ne slaete sa ?lankom ili ne?ijim miljenjem slobodno to komentirajte, ali argumentirano i bez uvredljivih izraza.

Prilikom pisanja komentara pridravajte se osnovnih pravila komuniciranja. Autori komentara prilikom pisanja moraju imati na umu da njihove IP adrese nisu zati?ene ni po kojoj osnovi i u skladu s tim trebaju paziti na sadraj komentara za koji su sami odgovorni!

Korisni?ke komentare ljportal.com u bilo kojem trenutku moe ukloniti s portala bez prethodne najave.

Komentari su djelo i osobno miljenje naih posjetitelja, ljportal.com ni na koji na?in ne odgovara za njih, kao ni za eventualne reakcije.

 
Portal za drutvenu dekontaminaciju Internet stranice sela Hardomilje hercegovina.info internet portal Mostar, Stolac, Neum i ?apljina hrvatska je stara djedovina Novosti iz ?itluka / Brotnja! Grude Online Internet stranice sela Klobuk Va kutak za odmor! 99,4 MHz Selo Vojni?i

bottom
ib_m