top
ljubuški portal

Dobro doli na arhivske stranice LJ::portala  # 1.velja?e 2009 - 21.velja?e 2014 #Srijeda, 19 Veljača 2014 17:43

pcelar copyNeuobi?ajeno visoke temperature za ovo doba godine izazivaju mnogobrojne probleme. Stru?njaci upozoravaju da ako u ovom mjesecu ne do?e do zahladnjenja, posljedice u poljoprivrednoj proizvodnji ?e se osjetiti ve? u proljetnom razdoblju, a ima i pesimisti?nih razmiljanja o takozvanoj gladnoj godini koja bi nas mogla zadesiti zbog drasti?no tople zime.

U Bosni i Hercegovini prosje?na dnevna temperatura u sije?nju se kretala oko 15 stupnjeva, to je izazvalo bujanje prirode kao da je mjesec travanj.

Tako?er, i u velja?i su zabiljeene iznadprosje?ne temperature za ovo doba godine. Iako ovako sun?ano vrijeme izmami veliki broj ljudi izvan ku?e, ovakvo vrijeme ne samo da ne pogoduje ljudima, ve? ni onima koji ive od vo?arstva i poljoprivrede, tim prije jer su pojedine vo?ke u cvatu, a toplo vrijeme ostavilo je traga i na zasijanom poljoprivrednom zemljitu.


Panika me?u p?elarima

Muku s toplim vremenom mu?e proizvo?a?i cvije?a koji prvu ovogodinju ve?u zaradu o?ekuju za 8. oujka, ili kako ga popularno nazivamo Dan ena.

Oni se pribojavaju za cvije?e koje uzgajaju u plastenicima, a koje je trenuta?no uveliko u cvatu. Ako bi naili hladniji dani, oni bi usporili vegetaciju. Muku s toplim vremenom mu?e i p?elari jer su poljske biljke koje cvjetaju tek u prolje?e sada u cvatu.

To je razlog zbog kojeg p?ele naputaju konice u potrazi za polenom. Me?u p?elarima vlada prava panika zbog ovako toplog vremena jer p?ele ve? sad troe zimske zalihe, a nedostatak hrane koju ne pronalaze u kona?nici bi mogao izazvati njihov pomor.

Prema nekim informacijama, ima p?elinjaka koji su ve? stradali sto posto. Zima bez snijega i mraza negativno ?e se odraziti i na cjelokupnu poljoprivredu jer se bolesti i tetnici zadravaju u zemljitu i na biljkama, upozoravaju i na sarajevskom Poljoprivredno-prehrambeno fakultetu.


Kriza dolazi ve? u prolje?e

Ako do kraja mjeseca ne do?e do zahladnjenja, posljedice u poljoprivrednoj proizvodnji ?e se osjetiti ve? u proljetnom razdoblju i kod ranih sorti, tvrde s Poljoprivrednog fakulteta u Sarajevu.

Vo?arstvo je najosjetljivije jer se u vo?arstvu sve vie javlja razli?itih tetnika i bolesti, a zatita je dosta sloena, skupa. Zbog toga postoji bojazan da ?e ta poja?ana zatita, poja?ane mjere, ve?a ulaganja imati odraza i da mogu imati negativne posljedice na proizvodnju. S obzirom na klimatske promjene, poljoprivrednici i vo?ari ?e morati uloiti vie u zatitu biljaka, a realno je o?ekivati i rast cijena mnogih proizvoda na takozvanim zelenim trnicama.

No, rast cijena poljoprivrednih proizvoda bio bi udar na gra?ane Bosne i Hercegovine, koji, ionako, jedva sastavljaju kraj s krajem. Istodobno, to bi ugrozilo i doma?u proizvodnju koja i sada teko konkurira jeftinim uvoznim proizvodima.

Ve?ernji list

Komentiranjem pristajete na Uvjete koritenja:

U komentarima je zabranjeno otvoreno vrije?anje, bez obzira o kakvom je vrije?anju rije? i na koga se odnosi. Ukoliko se ne slaete sa ?lankom ili ne?ijim miljenjem slobodno to komentirajte, ali argumentirano i bez uvredljivih izraza.

Prilikom pisanja komentara pridravajte se osnovnih pravila komuniciranja. Autori komentara prilikom pisanja moraju imati na umu da njihove IP adrese nisu zati?ene ni po kojoj osnovi i u skladu s tim trebaju paziti na sadraj komentara za koji su sami odgovorni!

Korisni?ke komentare ljportal.com u bilo kojem trenutku moe ukloniti s portala bez prethodne najave.

Komentari su djelo i osobno miljenje naih posjetitelja, ljportal.com ni na koji na?in ne odgovara za njih, kao ni za eventualne reakcije.

 
Portal za drutvenu dekontaminaciju Internet stranice sela Hardomilje hercegovina.info internet portal Mostar, Stolac, Neum i ?apljina hrvatska je stara djedovina Novosti iz ?itluka / Brotnja! Grude Online Internet stranice sela Klobuk Va kutak za odmor! 99,4 MHz Selo Vojni?i

bottom
ib_m