top
ljubuški portal

Dobro doli na arhivske stranice LJ::portala  # 1.velja?e 2009 - 21.velja?e 2014 #Četvrtak, 20 Veljača 2014 20:08

simona slikovnica"Prolje?e" naziv je prve slikovnice Simone Barii?, u?enice 6.-og razreda Osnovne kole Marka Maruli?a. Jo od ranog djetinjstva pokazivala je neobi?nu kreativnost te sklonost prema umjetni?kom stvaralatvu, kako kroz crtanje tako i kroz pisanje.

U slikovnici se vidi Simonina sposobnost da ilustracije i tekst prikae jednostavnim i djetetu razumljivim jezikom, crtei su estetski vrijedni, skladnih boja, a poruka je da dijete razvije smisao za lijepo, da u?e u svijet mate i stvaralatva. Simona je osmislila naslovne stranice, unutranjost slikovnice, kao i tekst, a njena dje?ja razigranost i spontanost daje ovom uratku posebnu ?ar. Simona je eljela slikom i rije?ju prenijeti poruku odrastanja, a listaju?i slikovnicu uivat ?e i djeca i odrasli.

Objavljivanje slikovnice potpomogli su JP Elektroprivreda HZ HB i Op?ina Ljubuki, a uskoro se o?ekuje i njeno predstavljanje publici. Nakladnik je HKD Napredak podrunica Ljubuki.

LJ::portal

Komentiranjem pristajete na Uvjete koritenja:

U komentarima je zabranjeno otvoreno vrije?anje, bez obzira o kakvom je vrije?anju rije? i na koga se odnosi. Ukoliko se ne slaete sa ?lankom ili ne?ijim miljenjem slobodno to komentirajte, ali argumentirano i bez uvredljivih izraza.

Prilikom pisanja komentara pridravajte se osnovnih pravila komuniciranja. Autori komentara prilikom pisanja moraju imati na umu da njihove IP adrese nisu zati?ene ni po kojoj osnovi i u skladu s tim trebaju paziti na sadraj komentara za koji su sami odgovorni!

Korisni?ke komentare ljportal.com u bilo kojem trenutku moe ukloniti s portala bez prethodne najave.

Komentari su djelo i osobno miljenje naih posjetitelja, ljportal.com ni na koji na?in ne odgovara za njih, kao ni za eventualne reakcije.

 
Portal za drutvenu dekontaminaciju Internet stranice sela Hardomilje hercegovina.info internet portal Mostar, Stolac, Neum i ?apljina hrvatska je stara djedovina Novosti iz ?itluka / Brotnja! Grude Online Internet stranice sela Klobuk Va kutak za odmor! 99,4 MHz Selo Vojni?i

bottom
ib_m