top
ljubuški portal

Dobro doli na arhivske stranice LJ::portala  # 1.velja?e 2009 - 21.velja?e 2014 #Srijeda, 19 Veljača 2014 22:18

prolog valentinovoVe?ina ljudi upoznata je s podatkom da 14. velja?e slavimo Dan zaljubljenih Valentinovo, no mnogi zasigurno nisu upoznati s tim da se taj dan obiljeava i Me?unarodni dan darivanja knjiga. Potaknuti tom idejom, u?enici i u?iteljice Osnovne kole Ivane Brli? Maurani?, podru?nog odjela Prolog

pod geslom "?itam, dam, sretan sam svoju knjigu daruj i tu?e srce obraduj" obiljeili su Valentinovo i Me?unarodni dan darivanja knjiga.


Me?unarodni dan darivanja knjiga pokrenula je dje?ja autorica Amy Broadmoore 2012. godine. Njena inicijativa je ubrzo pobudila interes zaljubljenika u knjige te je proslavljen u zemljama diljem svijeta. Cilj je Me?unarodnog dana darivanja knjiga, prije svega kod djece, no u kona?nici i ljudi svih dobi, probuditi interes za ?itanje.

lj

Ovim projektom smo u?enike eljele potaknuti da vie ?itaju i kod njih probuditi ljubav prema ?itanju i darivanju. Daruju?i svoju knjigu ili slikovnicu drugom djetetu, uz objanjenje zato to radi i koliko ?e to drugom djetetu mnogo zna?iti, u?enici su nau?ili koliko je lijepo i vano pomagati. - ispri?ale su za LJ::portal u?iteljice Valerija Dodig i Danijela Planini?, koje su potakli u?enike na sudjelovanje u obiljeavanju Me?unarodnog dana darivanja knjiga.

LJ::portal

Komentiranjem pristajete na Uvjete koritenja:

U komentarima je zabranjeno otvoreno vrije?anje, bez obzira o kakvom je vrije?anju rije? i na koga se odnosi. Ukoliko se ne slaete sa ?lankom ili ne?ijim miljenjem slobodno to komentirajte, ali argumentirano i bez uvredljivih izraza.

Prilikom pisanja komentara pridravajte se osnovnih pravila komuniciranja. Autori komentara prilikom pisanja moraju imati na umu da njihove IP adrese nisu zati?ene ni po kojoj osnovi i u skladu s tim trebaju paziti na sadraj komentara za koji su sami odgovorni!

Korisni?ke komentare ljportal.com u bilo kojem trenutku moe ukloniti s portala bez prethodne najave.

Komentari su djelo i osobno miljenje naih posjetitelja, ljportal.com ni na koji na?in ne odgovara za njih, kao ni za eventualne reakcije.

 
Portal za drutvenu dekontaminaciju Internet stranice sela Hardomilje hercegovina.info internet portal Mostar, Stolac, Neum i ?apljina hrvatska je stara djedovina Novosti iz ?itluka / Brotnja! Grude Online Internet stranice sela Klobuk Va kutak za odmor! 99,4 MHz Selo Vojni?i

bottom
ib_m